Ook de renovatie van ovens maakt deel uit van ons uitgebreid dienstenpakket. Het aanbrengen van spuitbeton in ovens, ketels en rookgaskanalen zorgt voor een kaloriebesparende isolatie.

In onze terminologie spreekt men vaak van een oven te guniteren. Dit wil eigenlijk zeggen het behandelen van de oven met spuitbeton.

 
Home - contact

Vanzelfsprekend vormen renovatie, betoninspecties, schilderen, aanbrengen van lichtbebakening, plaatsen van antennes en bliksemafleiders voor onze technische ploegen geen enkel probleem.

Tevens kennen onze medewerkers de nodige richtlijnen omtrent het behandelen van gevaarlijke stoffen die nog in de schoorstenen of dergelijke aanwezig kunnen zijn.